Přivítání

Milí přátelé historie, architektury a přírody !

Přijměte mé pozvání k procházkám starobylými místy. Litomyšl, Pardubice a Praha patří k těm nejkrásnějším v naší zemi a vydáte-li se do některého z nich, bude mi ctí Vás doprovázet. Poznávejme historická města v souvislostech a zábavně. Pokusme se objevit jejich jedinečnou atmosféru – protože každé místo má své vlastní a neopakovatelné kouzlo. Mé pozvání patří všem cestovatelům, velkým i malým.

Těším se na setkání s Vámi.

Helena Slepičková, průvodkyně